ביטוח אלמנטרי

ביטוח רכב

ביטוח חובה – ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק. ביטוח עבור נזקי גוף העלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים.

ביטוח מקיף – ביטוח עבור נזקי רכוש העלולים להיגרם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה כתוצאה מתאונה כלשהי ולאחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש.

ביטוח צד ג' – ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב עבור נזקי רכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח.

ביטוח דירה

ביטוח מבנה – ביטוח עבור נזקים העלולים להיגרם למבנה הדירה כגון: נזקי אש, ברק, רעם, התפוצצות ועוד.

ביטוח תכולה – ביטוח עבור נזקים העלולים להיגרם לתכולת הדירה כגון: נזקי שריפה, פריצה, מים ועוד.

ביטוח הדירה איילון Living – – ביטוח מבנה ותכולה לדירה עד 30% הנחה

ביטוח עסקים

מגוון פתרונות עבור ביטוח עסק כגון: ביטוח מבנה, ביטוח רכוש, ביטוח חבויות, ביטוח אחריות מקצועית ועוד.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח עבור הוצאות רפואיות, נזק או אובדן לרכוש העלולים להיגרם מחוץ לגבולות המדינה.