כרטיס ירוק

משרד המנפיק ביטוח לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. מוגבל למדינות החברות במועדון זה