ב

ביטוח שותפים

פוליסה מיוחדת וחיונית לשותפויות עסקיות ולשותפים בחברות פרטיות. ניתן לבטח כל שותף בביטוח שותפים כאמצעי נילווה להסכם השותפות, על מנת

קרא עוד ←

ביטוח קולקטיבי

ביטוח חיים לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח חיים קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין

קרא עוד ←

ביטוח סיעודי

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ,

קרא עוד ←

ביטוח נכות מתאונה

תוכנית המאפשרת תשלום סכום ביטוח נוסף, מלא או חלקי, אם הפך המבוטח לנכה עקב תאונה ונגרמה לו נכות גופנית צמיתה.

קרא עוד ←

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד

קרא עוד ←

ביטוח כפל

מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם

קרא עוד ←

ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

קרא עוד ←

ביטוח חסר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס

קרא עוד ←

ביטוח חיים מעורב

תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת

קרא עוד ←

ביטוח חיים

תוכנית שבה ניתן להבטיח קרן אשר תשולם למשפחה או לכל מוטב אחר אם נפטר המבוטח מסיבה כלשהי. ביטוח חיים עוסק

קרא עוד ←

ביטוח הכנסה למשפחה

ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח

קרא עוד ←

ביטוח בריאות פרטי

פוליסת ביטוח הבאה לכסות תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי, ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד

קרא עוד ←

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן