מ

מקרה ביטוח

מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

קרא עוד ←

מיגון

אמצעים שמחוייב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום

קרא עוד ←

מוסך הסדר

מוסך של חברת הביטוח עימו יש הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום

קרא עוד ←

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו

קרא עוד ←

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר

קרא עוד ←

מאלוס

מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), חייב בתוספת תשלום.

קרא עוד ←

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן