פ

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.

קרא עוד ←

פרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

קרא עוד ←

פנסיה

זרם תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של

קרא עוד ←

פוליסת ביטוח מנהלים

פוליסה הנרכשת על ידי מעסיק לביטוח חייו של העובד וכוללת רכיבי ביטוח וחיסכון המהווה את התנאים הסוציאליים של העובד. לפוליסה

קרא עוד ←

פוליסה תיקנית

פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על

קרא עוד ←

פוליסה משתתפת ברווחים

כספי החסכון בפוליסה משתתפת ברווחים מושקעים בשוק ההון, והתשואה הנובעת מהשקעה זו מתווספת לסכום הביטוח ולערך הפדיון במשך כל תקופת

קרא עוד ←

פוליסה

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או

קרא עוד ←

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן