ש

שמאי

המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

קרא עוד ←

שיפוי

סכום ביטוח שמטרתו היא השבת מצב המבוטח למצב בו היה לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה בגובה הנזק ולא

קרא עוד ←

שחרור מפרמיות

ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

קרא עוד ←

שב"ן

שירותי בריאות נוספים – שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים

קרא עוד ←

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן